SKONTAKTUJ SIĘ

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Certyfikatu Rzetelności i programu Rzetelna Firma, skontaktuj się z nami

RZETELNA FIRMA SP. Z O.O.

ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
tel.: (71) 773 63 73
fax.: (71) 785 01 41
e-mail: info@rzf.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000330543, NIP 8951950863, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Andrzej Kulik
tel.: (71) 78 50 318
e-mail: media@rzf.pl

<
>
Telefon

71 77 37 077

E-mail

INFO@RZF.PL