SKONTAKTUJ SIĘ

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Certyfikatu Rzetelności i programu Rzetelna Firma, skontaktuj się z nami

Kaczmarski Group Sp.j.

ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
tel.: (71) 773 63 73
fax.: (71) 785 01 41
e-mail: info@rzf.pl

Program Rzetelna Firma jest organizowany przez Kaczmarski Group SP. J., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000880153, NIP 8952053350, wkłady wspólników 50 000 000 zł.

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.: (71) 773 65 41
e-mail: media@rzf.pl

<
>
Telefon

71 77 37 077

E-mail

INFO@RZF.PL