Jak otrzymać dotację na rozwój firmy?

12.02.2020

Każdego roku na dofinansowanie działalności  w ramach unijnych programów, przedsiębiorcy skorzystać mogą z atrakcyjnych możliwości zdobycia dodatkowych, niemałych środków pieniężnych. I choć pozyskanie takiego źródła finansowania wiążę się z wieloma formalnościami, możliwości jakie stwarza Unia Europejska i ustanowione fundusze, to ogromna szansa na rozwój firm z sektora MŚP.


Przyznane nam przez UE środki finansowe na lata 2014-2020 to ponad 100 mld euro a lista programów w ramach funduszy jest długa. Większość z nich została przewidziana dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w ramach Programów Regionalnych poszczególnych województw, Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (dla prowadzących działalność gospodarczą na wsi). To jednak nie koniec. Wsparcie dla polskich przedsiębiorstw umożliwiają także cztery inicjatywy: JEREMIE 2, JESSICA 2, JASPERS oraz JASMINE.
O specjalne środki można starać się również w ramach programów: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, a także Łącząc Europę. Największe szanse na uzyskanie unijnego wsparcia mają inwestycje realizowane w kilku obszarach: projekty badawcze i wdrażanie innowacji, informatyzacja, rozwiązania ekologiczne, działalność za granicą, szkolenia oraz rozwój działalności istniejącej firmy.

Każdy, kto zdecydował się na założenie własnego biznesu wie, że jednym z najważniejszych aspektów jego funkcjonowania jest płynność finansowa. Choć brzmi to banalnie, komfort posiadania środków na spłatę stałych zobowiązań pozwala na myślenie w kategoriach nowych inwestycji. W przypadku sektora MŚP są to zazwyczaj takie wydatki jak nowy sprzęt, rozbudowa infrastruktury, chęć poszerzenia działalności, nowi pracownicy etc. Nie muszą one wiązać się z dużymi zmianami
i innowacjami, ale w perspektywie pozwolą na rozszerzenie zakresu usług czy też zwiększenia produkcji. Dotacje dla istniejących firm najczęściej (ale nie zawsze) wymagają wkładu własnego rzędu 15–50%. Środki te można pozyskać z kredytu lub pożyczki. Z definicji są one bezzwrotne, ale trzeba pamiętać, że mają one charakter uznaniowy. Co to oznacza? Przedsiębiorca musi spełnić mnóstwo ściśle określonych warunków i mieć mocne argumenty przekonujące o swojego pomysłu osoby decydujące o przyznaniu budżetu. Jeśli jednak właściciel firmy zdecyduje się na kredyt w banku,
tu także może liczyć na wsparcie Funduszy Europejskich w postaci poręczenia (gwarancji spłaty zaciągniętego zobowiązania) bankowi w imieniu przedsiębiorcy. Warto wspomnieć także o osobach, które swoją działalność prowadzą na wsi. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można uzyskać wsparcie w Lokalnych Grupach Działania, funkcjonujących najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Ważne jest tylko, aby pomysł na biznes wpisywał się w lokalne strategie.

Proces ubiegania się dodatkowe finanse z funduszy unijnych składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest określenie celu na jaki mają być przeznaczone środki. Drugi to wybranie odpowiedniego programu oraz działań najbardziej dopasowanych do profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Kolejny krok to znalezienie odpowiedniej instytucji, która ogłosi konkurs w ramach wybranego działania. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z terminami składania wniosków, miejscem ich złożenia oraz dokumentacją niezbędną do prawidłowego opracowania zgłoszenia/formularza aplikacyjnego. Wszystkie niezbędne dokumenty znaleźć można na stronach internetowych instytucji, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek ze środków unijnych.  Są to najczęściej: wnioski o pożyczkę, wzory umów pożyczki, oświadczenia o spełnianiu kryteriów, czy upoważnienie do udostępniania informacji w biurach informacji gospodarczych (BIG). Po spełnieniu wszelkich formalnych wymogów pozostaje już tylko czekać na pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia (które może trwać nawet do
3 miesięcy) a następnie podpisanie umowy z instytucją która zajmuje się przekazaniem dotacji.
Środki unijne na  rozwój przedsiębiorczości co do zasady zostały zaplanowane tak, by jak najwięcej firm miało możliwość skorzystania z nich. Ale nie zawsze jest to możliwe. Dla części przedsiębiorców barierą jest zbyt długi czas liczony od momentu złożenia wniosku po przelew na konto, inni z kolei nie są w stanie spełnić wymogów formalnych lub też mają nienajlepszą historię kredytową.

Fundusze Europejskie pomogły niejednej firmie w rozwoju czy też wdrożeniu pomysłu, który bez takiego wsparcia finansowego nie miałby szansy ujrzeć światła dziennego. Co więcej, taka forma pomocy wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem, niż zainwestowanie wszystkich oszczędności życia czy wzięcia kredytu. Ale trzeba się spieszyć – do 2020 roku kończy się transza przyznana Polsce na rozwój przedsiębiorczości.
Powrót
<
>
Telefon

71 77 37 077

E-mail

INFO@RZF.PL