Rzetelna Firma – dlaczego warto współpracować z firmami z tym znakiem?

08.05.2017

W Polsce wciąż istnieje zjawisko niskiego zaufania wśród przedsiębiorców do partnerów biznesowych. Prowadzi to do utraty potencjalnych korzyści wynikających z kontraktów, z których nieufni właściciele firm rezygnują, bojąc się współpracy z nieetycznymi kontrahentami. Dlatego coraz większe znaczenie zyskują zewnętrzne programy potwierdzające rzetelność i uczciwość firm. Najpopularniejszym z nich jest Rzetelna Firma – jako jedyny na polskim rynku gwarantuje, że uczestniczący w nim podmiot nie jest dłużnikiem notowanym w KRD.

Ideą programów mających za zadanie przedstawienie obiektywnej informacji o solidności i wypłacalności danego przedsiębiorstwa jest budowanie jego pozytywnego wizerunku w oczach kontrahentów. Chodzi tu głównie o zwiększenie poziomu zaufania wobec firmy, dzięki czemu potencjalni partnerzy biznesowi będą bardziej skłonni z nią aktywnie współdziałać. Potwierdza to badanie społeczne przeprowadzone wśród przedsiębiorców na zlecenie Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Otóż jak pokazują wyniki, niemal połowa polskich przedsiębiorców rezygnuje z części umów, ponieważ jest niepewna co do rzetelności potencjalnych kontrahentów, natomiast ponad 1/3 badanych uważa, że traktowana jest przez innych przedsiębiorców jako firma niewiarygodna . Jak ważne jest zaufanie w działalności gospodarczej przedstawił m.in. amerykański politolog i ekonomista Francis Fukuyama w swojej książce Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, w której ściśle powiązał poziom zaufania z sukcesem gospodarczym. Twierdzi on nawet, że brak zaufania w rezultacie może prowadzić gospodarkę do bezruchu i stagnacji.

Potwierdzenie rzetelności

Na polskim rynku funkcjonuje kilkanaście programów propagujących rzetelność w funkcjonowaniu firm, które różnią się od siebie m.in. sposobem weryfikacji oraz źródłem danych wykorzystywanych przy ocenie przedsiębiorstwa. W większości z nich następuje ona za pomocą zaświadczeń z odpowiednich urzędów lub też ankiet wypełnianych przez kandydatów, które następnie są sprawdzane przez specjalne komisje powołane przez organizatora danej certyfikacji. Warto jednak zauważyć, że obrazują one jedynie stan na moment wydania dokumentu. Po pewnym czasie nie można mieć więc gwarancji, czy wciąż odzwierciedlają one aktualną kondycję posiadacza certyfikatu. Wyjątkiem jest tu najbardziej rozpoznawalny wśród przedsiębiorców program Rzetelna Firma . Podstawowym warunkiem przyznania tego tytułu jest informacja pochodząca od partnera programu Krajowego Rejestru Długów, potwierdzająca, że konkretna firma nie figuruje w tym rejestrze jako dłużnik. Dostęp do informacji czy dane przedsiębiorstwo spełnia warunki programu jest możliwy w każdej chwili poprzez jego stronę internetową, na której umieszczany jest baner odsyłający do bazy informacji KRD. Komunikat o niespełnianiu zasad uczestnictwa może być wynikiem zarówno zadłużenia, jak również skarg klientów firmy, których zasadność jest sprawdzana przez Dział Kontroli Jakości.

Największą zaletą programu Rzetelna Firma jest możliwość sprawdzenia aktualności certyfikatu każdego przedsiębiorcy z grona ponad 50 000 jego posiadaczy w dowolnym momencie. Wystarczy kliknąć w baner Rzetelnej Firmy na jego stronie internetowej. Umieszczenie stosownego odnośnika jest jednym z podstawowych warunków, na które uczestnicy muszą przystać jeśli chcą przystąpić do programu. Dzięki temu, że weryfikacja następuje on-line, sprawdzenie przedsiębiorcy może nastąpić w każdej chwili, również w weekend – mówi Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej Firmy.

Korzyści z certyfikatu

Każdy uczestnik programu Rzetelna Firma, poza sprawdzeniem w bazie danych KRD, jest zobowiązany również do postępowania wedle 5 przykazań Rzetelnej Firmy oraz przestrzegania Kodeksu Rzetelnych Firm. Zasady te zakładają, że firmy wyznaczać będą sobie również inne cele niż jedynie zysk, a także traktować klientów z szacunkiem. Oznacza to też, że nie będą one stosować nieuczciwych praktyk.. Ponadto, normy te mówią o sprawiedliwym traktowaniu pracowników i stwarzaniu im możliwości rozwoju oraz awansu. Miano rzetelnej firmy zobowiązuje również do angażowania się w inicjatywy ważne z punktu widzenia społeczności, w której dany podmiot funkcjonuje, w tym także w zakresie respektowania zasad ekologii i dbania, aby jego działalność nie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Przedsiębiorstwa należące do programu zyskują najbardziej rozpoznawalny dokument na rynku , który zwiększa ich wiarygodność w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych oraz potwierdza stosowanie uczciwych praktyk wobec klientów i pracowników. Firmy zainteresowane współpracą z posiadaczem certyfikatu już na starcie dostają informację, że terminowo wywiązuje się on ze swoich zobowiązań. Może to mieć decydujący wpływ na wybór kontrahenta, a tym samym często skutkuje większą liczbą zawieranych kontraktów, ale też ich atrakcyjniejszymi warunkami finansowymi.

Ponadto, przedsiębiorstwo stosujące się do norm etycznych programu Rzetelna Firma buduje pozytywny wizerunek również w swoim środowisku biznesowym zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. W efekcie staje się ono bardziej atrakcyjne dla klientów, kontrahentów, ale też pracowników. Dzięki zasadom stosowanym w ramach Rzetelnej Firmy, przedsiębiorstwo zyskuje reputację uczciwego pracodawcy, przez co jest w stanie pozyskać kandydatów o wyższych kompetencjach i stale podnosić poziom swojej kadry pracowniczej. W rezultacie może się rozwijać oferując usługi lub produkty o lepszej jakości.

50 tysięcy etycznych firm

W naszym programie bierze udział ponad 50 tysięcy firm z sektora MSP deklarujących prowadzenie działalności wedle Kodeksu etycznego Rzetelnej Firmy, które oprócz tego są stale weryfikowane pod kątem rzetelności płatniczej za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów. Oznacza to, że Certyfikat Rzetelności nie jest im dany raz na zawsze i jeśli dane przedsiębiorstwo działa wbrew zasadom programu lub zostanie czyimś dłużnikiem, utraci prawo do posługiwania się certyfikatem. Z drugiej strony firmom, które spełniają najwyższe standardy w swojej działalności wręczamy Złoty Certyfikat, aby je dodatkowo nagrodzić. W ten sposób budujemy również pozytywny wizerunek tytułu Rzetelnej Firmy, któremu przedsiębiorcy mogą zaufać, a którego posiadanie może stać się impulsem do dalszego rozwoju biznesu – mówi Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej Firmy.

Jednym z zobowiązań firm uczestniczących w programie jest również umieszczenie na swoich stronach internetowych oraz w korespondencji mailowej stosownych banerów, dzięki którym w łatwy sposób dokonywana jest ich weryfikacja. Stanowi to również dodatkową działalność reklamową przedsiębiorstwa, które wzmacnia swoją reputację w oczach kontrahentów poprzez posiadanie logotypu najbardziej rozpoznawalnego certyfikatu świadczącego o jego rzetelności.

W ramach polskiej gospodarki istnieje duża liczba firm z sektora MSP oferujących zbliżone do siebie usługi i produkty. W związku z tym, przedsiębiorstwa decydując o wyborze kontrahenta coraz częściej poszukują opinii na temat jego wiarygodności płatniczej. Przystąpienie do programu Rzetelna Firma daje możliwość promocji swojej rzetelności, natomiast potencjalnym partnerom biznesowym pozwala na szybką weryfikację jego uczestników. Dzięki temu rosną ich szanse na nowe kontrakty, większe zyski i szybszy rozwój biznesu.
Powrót
<
>

Dołącz do nas

Wypełnij formularz i odbierz Certyfikat Rzetelności
Rzetelna Firma Rzetelna Firma Rzetelna Firma
Telefon

71 77 37 077

E-mail

INFO@RZF.PL