Co to jest

Rzetelna Firma to program dla każdego przedsiębiorcy, który chce pokazać, że rzetelność i uczciwość w biznesie jest dla niego najważniejsza. Ułatwia on budowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy, jako wiarygodnej i wypłacalnej. Uczestnicy  programu otrzymują Certyfikat Rzetelności, który potwierdza brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.

Certyfikat wydawany jest w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej – aktualizowanej na bieżąco, dostępnej online. Dzięki temu stanowi on obiektywną informację o solidności i wypłacalności firmy.

Rzetelna Firma skupia już ponad 40 000 przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki.


Co zyskujesz

Certyfikat Rzetelności - jeden z najbardziej rozpoznawalnych dokumentów potwierdzających rzetelność firmy

Złoty Certyfikat Rzetelności - świadectwo najwyższych standardów prowadzenia biznesu

Wizytówka Twojej firmy na rzetelnafirma.pl - na której można sprawdzić aktualność Certyfikatu oraz zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat swojego przedsiębiorstwa

Stopka Rzetelnej Firmy w e-mailu - skuteczne promowanie rzetelności płatniczej, także w korespondencji służbowej

Pieczęć Rzetelnej Firmy - narzędzie, które w szybki sposób pozwala poinformować klientów o swojej rzetelności na dokumentach i w ofertach

Kodeks etyczny

Każdy uczestnik programu Rzetelna Firma zobowiązuje się do przestrzegania norm etycznych określonych w "5 przykazaniach Rzetelnej Firmy" oraz postanowieniach Kodeksu. 

5 PRZYKAZAŃ
RZETELNEJ FIRMY

 1. Wyznacz cel poza zyskiem
 2. Traktuj klientów z szacunkiem
 3. Dbaj o swoich pracowników
 4. Zaangażuj się społecznie
 5. Myśl o środowisku
Kodeks etycznyWarunki uczestnictwa

Aby uczestniczyć w programie Rzetelna Firma należy spełnić następujące warunki:

 1. Wyrazić zgodę i umożliwić stałą weryfikację rzetelności płatniczej swojej firmy przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA - partnera programu Rzetelna Firma
 2. Prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy
 3. Udostępnić informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz o uzyskanych osiągnięciach
 4. Zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Rzetelnej Firmy
 5. Posługiwać się wizytówką Rzetelnej Firmy, dzięki której można sprawdzić aktualność Certyfikatu Rzetelności

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin programu Rzetelna Firma

dział kontroli jakości

Władze Programu Rzetelna Firma powołały specjalną jednostkę, która stoi na straży przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego przez uczestników Programu.

Dział Kontroli Jakości reaguje natychmiast na wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń Kodeksu przez uczestników programu i pełni funkcję mediatora między zgłaszającym a uczestnikiem programu. Zastrzeżenia wobec uczestnika programu można zgłosić tutaj.


SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA WERYFIKACJI UCZESTNIKÓW OBEJMUJE:

 1. Weryfikację dokumentów rejestrowych
 2. Weryfikację przedmiotu działalności
 3. Weryfikację opinii o przedsiębiorstwie
 4. Sprawdzenie informacji w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA pod kątem negatywnych informacji gospodarczych
 5. Monitoring przestrzegania Kodeksu Etycznego Rzetelnych Firm
 6. Weryfikację zarzutów klientów i kontrahentów odnośnie nieetycznych zachowań uczestnika programu
 7. Monitoring i weryfikację prawdziwości i zasadności referencji wystawianych na wizytówkach uczestników programu
 8. Monitoring płatności uczestnika programu wobec partnerów Rzetelnej Firmy W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Kodeksu Etycznego i/lub Regulaminu Programu Rzetelna Firma przez uczestnika Programu, Dział Kontroli Jakości ma prawo wnioskować do Spółki prowadzącej  Program o wykluczenie firmy z Programu Rzetelna Firma. W sprawie decyzji o wykluczeniu z Programu Spółka prowadząca Program może zasięgnąć fakultatywnej opinii członków Kapituły Rzetelnych Firm. 


Dołącz do nas

Wypełnij formularz i odbierz Certyfikat Rzetelności
Rzetelna Firma Rzetelna Firma Rzetelna Firma
Telefon

71 77 37 077

E-mail

INFO@RZF.PL